Geconfronteerd worden met je ontslag, om welke reden dan
ook, is zeer vervelend en ingrijpend. Vaak ook onverwachts en dit brengt een grote
schok met zich mee. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je naasten. En de
gevolgen zijn ook fors, financieel en sociaal. Helaas komt een ontslag vaak
voor, het is feitelijk een dagelijks gebeuren.

Vaak denk je “dit zal mij niet overkomen” en als
het dan toch plaatsvindt denk je heus wel te weten hoe je moet handelen en wat
je wel en beslist niet moet doen. En toch: helaas gebeurt het al te vaak,
overmand door de emoties van de boodschap, dat je op het moment van de
communicatie over het ontslag niet juist handelt. En dat het achteraf vaak
gecorrigeerd moet worden, mits dat dan nog mogelijk is….

Wat zijn nu de vijf meest gemaakte fouten bij ontslag en hoe
kun je dat eenvoudig voorkomen?

1.
Te snel
akkoord gaan met een ontslag.

Het kan zijn dat je werkgever tezamen met de
mededeling van het ontslag met
een beeindigingsvoorstel komt. Je moet dan wel meteen een akkoord geven want
anders kom het voorstel te vervallen, zo wordt erbij vermeld. Laat je echter
niet verleiden om hiermee akkoord te gaan, maar vraag enige bedenktijd zodat je
voldoende tijd hebt om er goed over na te denken. Bij een overleg om te komen
tot een vaststellingsovereenkomst, kan het voorstel van de werkgever altijd weer
ter sprake komen. Vaak wordt een dergelijk voorstel dan gebruikt om hierdoor met
een ander tegenvoorstel te komen. Bedenk goed dat de ontslag boodschap van je
werkgever uitsluitend een aanzegging is. Het is formeel geen ontslag, je kan er
tegen verweer voeren of met elkaar tot een vergelijk komen achteraf;

2.
Te snel stoppen met werken.
Werk gewoon door. Dat zal niet altijd even makkelijk zijn, maar voorkom
achteraf dat je het verwijt krijgt, dat je na het gesprek stopt met werken en
dat je beticht kan worden van werkweigering. Je werkgever kan jou wel vrijstellen
van werk. Vraag dan je werkgever om dit
schriftelijk aan jou te willen bevestigen en per welke datum. Op het moment dat
je de schriftelijke bevestiging ontvangt, hoef je niet meer te gaan werken. Stop
beslist niet eerder met werk;

3.
Te snel
bedrijfseigendommen inleveren.

Lever niet meteen na afloop van het gesprek bedrijfseigendommen in zoals je
toegangspas of je leaseauto. Ook al verzoekt je werkgever dit wel om te doen.
Je hebt het recht om deze bedrijfseigendommen te behouden tot aan het einde van
het dienstverband. Als een werkgever je ontslag aanzegt betekent dit nog niet,
dat daarmee ook meteen het dienstverband eindigt. Integendeel: het
dienstverband loopt gewoon door met alle rechten en plichten voor jou en je
werkgever.

4.
Emoties te
veel de loop laten
.
Natuurlijk is het heel menselijk meteen te willen reageren, de behoefte te
hebben waarom het ontslag onredelijk is, maar alles wat je op dat moment zegt
kan naderhand als argumentatie tegen je gebruikt worden. Vraag wel waarom je
ontslagen wordt, wat de redenen zijn en laat de motivering ervan door je
werkgever schriftelijk weergeven na het gesprek. Mocht de werkgever de
schriftelijke redenen tijdens het gesprek aan jou uitreiken, reageer dan niet
inhoudelijk maar geef aan, dat je er op een later moment op terugkomt;

5.
Te snel
collega’s inlichten. A
ls je na het
gesprek terugloopt naar je kamer of naar de afdeling of je komt collega’s
tegen, zeg dan niets over het gesprek met je werkgever. Ook dat is heel
menselijk om te doen, om je eerste gevoelens van onmacht te willen delen. Maar
ook dat kan naderhand tegen je gebruikt worden. Zeg vooral helemaal niets, ook
al zien collega’s aan je, dat je een moeilijk gesprek achter de rug hebt.
Collega’s zullen achteraf heus wel begrip hebben voor het feit, dat je niks
gezegd hebt. Uiteindelijk moet jij zelf hiermee verder aan de slag gaan en dat
doe je het beste door rustig te blijven en niets te zeggen;

Helaas blijkt uit de praktijk, dat als gevolg van de
ontstane emoties na de ontslagaanzegging de rechten vaak uit het oog verloren
gaan en dat er achteraf vaak complexe correcties moeten plaatsvinden.Meer
informatie hierover? Kijk op deze website.