Vandaag bij NU.nl en op het NOS Journaal bijgaand artikel: ‘Werkgevers schikken vaker bij ontslag’

Volgens het nieuwe ontslagrecht zou ontslag allemaal eenvoudiger en goedkoper moeten worden, maar is dat wel zo terecht? Een ontslag brengt vaak onzekerheid met zich mee, financieel en sociaal. Het is daarom een goede zaak dat de beeindigingsvergoeding in een vaststellingsovereenkomst in positieve zin kan afwijken van de wettelijke transitievergoeding. Degene die met ontslag bedreigd wordt moet immers ook verder gaan met zijn carriere en zijn leven….

Binnenkort vertel ik meer op welke wijze het overleg met een werkgever gevoerd kan worden, waarbij partijen kunnen komen tot een goede vaststellingsovereenkomst zonder afbreukrisico en reputatieschade.