Helaas zie je nog te vaak dat mensen, geleid door emotie,
zelf gaan onderhandelen over hun eigen ontslag met de werkgever. Om er maar zo
snel mogelijk van af te willen zijn!

Natuurlijk kun je zelf met eigen (tegen)voorstellen komen en
kun je zelf het overleg hierover voeren. Het scheelt je in elk geval in de
kosten van juridische bijstand. Die maak je namelijk niet! Maar is goedkoop
niet duurkoop achteraf?

In een dergelijke situatie spelen emoties een grote rol. Je
bent het niet eens met het ontslag en vindt de reden(en) van ontslag niet
redelijk. Natuurlijk heb je goede argumenten om het ontslag te bestrijden,
immers elk verhaal heeft twee kanten. En je praat er waarschijnlijk met je
familie over, met goede vrienden. Ook die staan vanzelfsprekend aan jouw kant.
Maar word je daarbij goed gespiegeld? Is er een objectief luisterend oor? Staan
familie en vrienden niet al te ver af van hetgeen tussen jou en je werkgever
dagelijks plaatsvindt? Want om te komen tot een vaststellingsovereenkomst is
het belangrijk om op basis van inhoudelijke argumenten de wederpartij ervan te
overtuigen dat het ontslag niet redelijk is. En dat een goede financiële
regeling billijk is.

De emoties raak je niet zo maar kwijt. Natuurlijk de eerste
boosheid na de ontslag aanzegging zal uiteindelijk verdwenen zijn, maar
vervolgens moet je in overleg gaan met diezelfde werkgever en blijven dan de
emoties onder controle? Misschien wel bij jezelf, maar het is heel goed
mogelijk dat er vervolgens emoties ontstaan bij de werkgever. Kun je, hoe
moeilijk wellicht ook, trachten “on speaking terms” te komen en, nog
belangrijker, daarop te blijven? Belangrijk is immers om reputatieschade en
afbreukrisico in dit proces te voorkomen. Ook om een rechtsgang te voorkomen en
in plaats daarvan een vaststellingsovereenkomst op te stellen en niet
afhankelijk te zijn van een uitspraak door de rechter. Natuurlijk kan de
rechter om een uitspraak gevraagd worden, alleen je loopt als partijen wel een
risico, dat dit verkeerd kan uitpakken met alle gevolgen van dien.

Belangrijk is ook om de juiste processtappen te volgen, kom
niet meteen te snel tot een eindresultaat als je van mening bent, dat er nog
mogelijke stappen te zetten zijn. Tactisch onderhandelen, weet tot hoe ver je
kunt gaan en welke stappen je dient te ondernemen. Of niet! Hoe pak je dat aan?

Vele varianten zijn natuurlijk mogelijk. Partijen dienen dit
met elkaar te ondervinden en als je elkaar goed kent, is het niet altijd even
makkelijk om de juiste richting van een dergelijk overleg te vinden. Een derde
partij kan hierbij uitkomst bieden. Die kent in elk geval de werkgever niet en
overlegt op basis van inhoudelijke argumenten. De werkgever kent dan sowieso
niet de zwaktes van de andere partij. En je informeert de derde partij wel over
de sterktes ( en zwaktes ) van de werkgever. Die kan er tijdens het overleg
zijn voordeel mee doen. Als je zelf overleg voert, kun je dit voordeel niet
benutten.

Vergeet daarnaast ook vooral de tussen fases in het proces
niet. Dat wil zeggen om na elk overleg een terugkoppeling te geven en de
volgende fase met een ander te bespreken. Dergelijke tussen fases ontbreken
natuurlijk als je zelf het overleg voert. Je kunt dan geen terugkoppeling
geven, je wordt niet gespiegeld en verneemt niet welke volgende stap genomen
kan worden. Je creëert ook geen ruimte voor jezelf en kunt niet terugvallen op
een ander.

Onderhandelen is vooral ook goed luisteren en goed kijken
naar de non-verbale communicatie van de wederpartij en daar je voordeel mee
doen. Op het juiste moment met de juiste argumenten komen. Het blijft altijd
maatwerk en een professional is ervoor getraind om op deze wijze te
onderhandelen.

Tenslotte terug naar het besparen van juridische kosten als
je zelf overleg voert: Vaak wordt als onderdeel van een
vaststellingsovereenkomst een afspraak gemaakt om de kosten van juridische
bijstand geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen. Het is ook in het belang
van de werkgever om objectief en zorgvuldig het overleg aan te gaan, om
afbreukrisico en reputatieschade te voorkomen. En tot een werkbare overeenkomst
te komen.

Kortom:

Na de ontslagaanzegging is het belangrijk om de juiste
richting te volgen. Je kunt zelf gaan onderhandelen of toch maar beter een
derde inschakelen en ontzorgd worden. Zodat je verder gaat met je carrière en met
je leven.